Continental ล้ำหน้าโชว์หุ่นยนต์เดลิเวอรี่

ในงานนวัตกรรมและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ปี 2019 (Consumer Electronics Show: CES) จัดขึ้นที่เมืองลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา คอนติเนนทอล ผู้พัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะสําหรับผู้ใช้ยานยนต์ได้จัดแสดงหุ่นยนต์เดลิเวอรี่ (Delivery Robots) พัฒนาขึ้นเพื่อการบริการขนส่งสินค้าและพัสดุแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้คนอีกต่อไป ซึ่งแนวความคิดทางด้านระบบขนส่งอัจฉริยะดังกล่าวนี้ ได้มีการผนวกรวมกับเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับของบริษัทฯ ที่เรียกว่า CUbE (Continental Urban Mobility Experience) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้มีมากยิ่งขึ้น ภายในงานมีการสาธิตขั้นตอนการทำงานร่วมกันระหว่างยานยนต์ไร้คนขับกับหุ่นยนต์เดลิเวอรี่ในการขนส่งพัสดุหรือสินค้าให้แก่ผู้รับอย่างมีประสิทธิภาพ


การส่งสินค้าและพัสดุอัตโนมัติจะเป็นส่วนหนึ่งของเมืองอัจฉริยะในอนาคต

จากการประเมินสถานการณ์ทางการตลาดของโลกแสดงให้เห็นว่าความต้องการทางด้านบริการจัดส่งสินค้าจะเพิ่มขึ้นทวีคูณเท่ากับความต้องการระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ซึ่งคอนติเนนทอลเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงหาโซลูชันด้วยการใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะในการคิดค้นแก้ปัญหาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และสังคมด้วยการผนวกรวมกันระหว่างยานยนต์ไร้คนขับกับหุ่นยนต์เดลิเวอรี่เป็นการนำเสนอช่องทางการบริการขนส่งสินค้า และพัสดุแบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากการพัฒนา CUbE ระบบยานยนต์ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติของคอนติเนนทอลที่ถูกสร้างเพื่อเป็นโซลูชันสำหรับระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองหรือที่รู้จักกันในฐานะยานยนต์ไร้คนขับ Robo-Taxi จะเป็นส่วนเติมเต็มและเอื้อประโยชน์ให้กับหุ่นยนต์เดลิเวอรี่ด้วยการใช้ความสามารถทางด้านการขนส่ง ช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดเวลา ซึ่งการผนวกรวมกันนี้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติแบบสมบูรณ์ (Seamless Mobility)


หุ่นยนต์เดลิเวอรี่บรรจุสินค้า และพัสดุเพื่อนำไปส่งยังผู้บริโภค

นาย คาล์ฟ เลาซ์มานน หัวหน้าหน่วยธุรกิจระบบและเทคโนโลยีจากกลุ่มธุรกิจช่วงล่างและความปลอดภัย กล่าวว่า “วิสัยทัศน์ของคอนติเนนทอล คือ การขับเคลื่อนเทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติแบบสมบูรณ์ (Seamless Mobility) การใช้หุ่นยนต์เดลิเวอรี่จะเป็นการยกระดับยานยนต์ไร้คนขับให้ก้าวล้ำไปอีกขั้นด้วยการบรรทุกหุ่นยนต์ดังกล่าวที่บรรจุสินค้าและพัสดุ และนำไปส่งยังจุดหมายปลายทางให้แก่ผู้บริโภคอย่างราบรื่น ซึ่งถือเป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง”

การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์การส่งสินค้าและพัสดุไปตามที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคมีอัตราการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ซึ่งการเติบโตในกลุ่มธุรกิจนี้ ทำให้เรื่องค่าขนส่งต่อชั่วโมงนั้นเป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งจากแหล่งวิจัยหลายแห่งคาดว่าการส่งสินค้าและพัสดุแบบอัตโนมัติจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจขนส่งดำเนินไปอย่างราบรื่นมากถึง 80 เปอร์เซ็นต์


ยานยนต์ไร้คนขับนำเสนอโซลูชันอัจฉริยะเพื่อตอบโจทย์ปัญหาในเขตเมือง อาทิ การจราจรติดขัด

คอนติเนนทอลมองเห็นว่าการส่งสินค้าและพัสดุแบบอัตโนมัติจะเป็นส่วนหนึ่งของเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) ในอนาคตนอกเหนือจากการส่งสินค้าทั่วไปที่ยังคงต้องใช้พนักงานขนส่งอยู่ ซึ่งการใช้ CUbE ที่บรรทุกหุ่นยนต์เดลิเวอรี่ซึ่งบรรจุสินค้าและพัสดุพร้อมส่งถึงมือลูกค้าได้หลายตัวจะเป็นการครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานคือ กระบวนการตั้งแต่เริ่มหาวัตถุดิบจนกระทั่งสินค้าถูกส่งไปถึงผู้บริโภค นายเลาซ์มานน กล่าวเสริมว่า “อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าอัตโนมัติต้องใช้ความน่าเชื่อถือ ความแข็งแกร่งความมีประสิทธิภาพสูง และเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งคุณสมบัติที่กล่าวมานั้นเป็นสิ่งที่เข้ากันกับธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์มากที่สุด สิ่งเหล่านี้ทำให้คอนติเนนทอลยังคงเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง และระบบขับขี่อัตโนมัติ”

สำหรับยานยนต์ไร้คนขับจะเป็นองค์ประกอบหลักสำคัญสำหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) ในอนาคตเนื่องด้วยผู้เชี่ยวชาญได้วิเคราะห์ว่ายานยนต์ดังกล่าวจะเป็นตัวช่วยที่จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดในเขตเมืองนอกจากนี้ยานยนต์ไร้คนขับยังสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง นักออกแบบนวัตกรรมผังเมืองเล็งเห็นว่ายานยนต์ไร้คนขับจะเป็นตัวแปรหลักสำคัญที่จะทำให้ประชากรหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้ยานยนต์ส่วนบุคคล นอกจากนี้สำหรับกลุ่มคนที่ไม่มีเวลาว่างในการรับสินค้า และพัสดุด้วยตนเองเนื่องด้วยจากการทำงานหรือการเรียนหนังสือยานยนต์ไร้คนขับกับหุ่นยนต์เดลิเวอรี่ก็สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของประชากรกลุ่มนี้ได้ดีที่สุดที่จะทำหน้าที่ส่งของให้ถึงที่พักอาศัย

Comments

comments