Porsche Mission E Cross Turismo ยนตรกรรมพลังงานไฟฟ้าสมรรถนะสูง ตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตที่ตื่นเต้น

ปอร์เช่ มิชชั่น อี ครอส ทัวริสโม่ (Porsche Mission E Cross Turismo): ยนตรกรรมพลังงานไฟฟ้าสมรรถนะสูง ตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตที่ตื่นเต้น ปอร์เช่พร้อมเผยโฉมครั้งแรกของ มิชชั่น อี ครอส ทัวริสโม่ (Mission E Cross

Read more