Porsche ส่งรถแข่ง 4 คัน สู้ศึก Le Mans

ปอร์เช่ ร่วมเฉลิมฉลองชัยชนะและความสำเร็จระดับโลก ด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมของทีมแข่งและบรรดานักขับ ของทีมโรงงานตลอดฤดูกาลแข่งขัน 2018 ทั้งนี้ งานดังกล่าวได้รับการจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ บริเวณโรงงาน Weissach ภายใต้ชื่องาน Night of Champions motorsport gala และในโอกาสเดียวกันนี้ คณะกรรมการบริหารได้ประกาศถึง เจตนารมย์ที่ยังคงแน่วแน่สำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตต่อไปในรุ่น GT เช่นเดียวกับความมุ่งมั่น

Read more