Porsche Classic คืนชีพรถสปอร์ต 911รุ่นคลาสลิกจากอะไหล่แท้ดั้งเดิมทุกชิ้น

แผนก Porsche Classic ได้ปลุกตำนานยนตรกรรมล้ำค่าที่นักสะสมรถยนต์ทุกคนล้วนปรารถนา จะได้ครอบครองไว้ในคอลเลคชัน: ปอร์เช่ 911 เทอร์โบ (Porsche 911 Turbo) รุ่นสุดท้ายที่ได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ หรือ air-cooled engine – นับเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี

Read more